facebook

Zwroty i reklamacje

Zwroty

 

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy  poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: [email protected] 

→ Formularz odstąpienia od umowy

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: WM Hurt Wojciech Oleksy, Ilona Kuzaka S.C., ul.Wyszyńskiego 1, 73-108 Kobylanka, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy lub wybierz opcje darmowego zwrotu :

 

Darmowe zwroty :

Kliknij w link https://szybkiezwroty.pl/pl/WM_HURT -> wypełnij formularz zaczekaj na akceptacje zwrotu -> zapakuj i opisz zwrot -> Zanieś do paczkomatu.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.
Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, zwrócimy Ci niezwłocznie na zasadach wskazanych w regulaminie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: [email protected]

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

W przypadku konieczności odesłania do Nas produktów należy go wysłać na adres:

WM Hurt S.C.,

ul. Wyszyńskiego 1,

73-108 Kobylanka,

tel 533256704

 

Proces reklamacji:

 • Zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: [email protected]
 • Przesłanie wypełnionego formularza, wymaganych zdjęć i dowodu zakupu
 • Czas rozpatrzenia reklamacji do 14 dni
 • Decyzja

→ Formularz reklamacyjny

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego wraz ze zdjęciami i wypełnionym formularzem reklamacyjnym.Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.Dla przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.Produkty outletowe nie podlegają gwarancji ponieważ mogą posiadać wady jawne i ukryte.